η μάρκα-il marchio

Come si dice "il marchio" in greco?

La traduzione di η μάρκα in italiano è il marchio. Come si traduce il marchio in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μάρκα in greco?

"il marchio" in greco
η μάρκα
i márka
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης
  • η καριέρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android