το δάνειο-il prestito

Come si dice "il prestito" in greco?

La traduzione di το δάνειο in italiano è il prestito. Qual è l'articolo determinativo di δάνειο in greco?

La traduzione
το δάνειο
to dáneio
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android