ο συνδετήρας-la graffetta

Come si dice "la graffetta" in greco?

La traduzione di ο συνδετήρας in italiano è la graffetta. Qual è l'articolo determinativo di συνδετήρας in greco?

La traduzione
ο συνδετήρας
o syndetíras
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android