ο συμμαθητής-il compagno di classe

Come si dice "il compagno di classe" in greco?

La traduzione di ο συμμαθητής in italiano è il compagno di classe. Come si traduce il compagno di classe in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di συμμαθητής in greco?

"il compagno di classe" in greco
ο συμμαθητής
o symmathitís
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android