ο προϋπολογισμός-il budget

Come si dice "il budget" in greco?

La traduzione di ο προϋπολογισμός in italiano è il budget. Qual è l'articolo determinativo di προϋπολογισμός in greco?

La traduzione
ο προϋπολογισμός
o proüpologismós
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android