ο χώρος εργασίας-il luogo di lavoro

Come si dice "il luogo di lavoro" in greco?

La traduzione di ο χώρος εργασίας in italiano è il luogo di lavoro. Come si traduce il luogo di lavoro in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di χώρος εργασίας in greco?

"il luogo di lavoro" in greco
ο χώρος εργασίας
o chóros ergasías
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android