η στρατηγική-la strategia

Come si dice "la strategia" in greco?

La traduzione di η στρατηγική in italiano è la strategia. Qual è l'articolo determinativo di στρατηγική in greco?

La traduzione
η στρατηγική
i stratigikí
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android