η σχολή-la facoltà

Come si dice "la facoltà" in greco?

La traduzione di η σχολή in italiano è la facoltà. Come si traduce la facoltà in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σχολή in greco?

"la facoltà" in greco
η σχολή
i scholí
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android