η ιεραρχία-la gerarchia

Come si dice "la gerarchia" in greco?

La traduzione di η ιεραρχία in italiano è la gerarchia. Qual è l'articolo determinativo di ιεραρχία in greco?

La traduzione
η ιεραρχία
i ierarchía
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android