η έλλειψη-l'ellisse

Come si dice "l'ellisse" in greco?

La traduzione di η έλλειψη in italiano è l'ellisse. Qual è l'articolo determinativo di έλλειψη in greco?

La traduzione
η έλλειψη
i élleipsi
  • η γωνία
  • ο κύκλος
  • το τετράγωνο
  • το ορθογώνιο
  • η γραμμή
  • η ακτίνα
  • η διάμετρος
  • ο όγκος
  • το πεντάγωνο
  • η σφαίρα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android