η απόδοση-l'efficienza

Come si dice "l'efficienza" in greco?

La traduzione di η απόδοση in italiano è l'efficienza. Come si traduce l'efficienza in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di απόδοση in greco?

"l'efficienza" in greco
η απόδοση
i apódosi
  • ο εργαζόμενος
  • ο εργοδότης
  • η μάρκα
  • το συνέδριο
  • ο φόρος
  • η επαγγελματική κάρτα
  • το κέρδος
  • η επένδυση
  • το έργο
  • ο πελάτης

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android