η Τουρκία-la Turchia

Come si dice "la Turchia" in greco?

La traduzione di η Τουρκία in italiano è la Turchia. Come si traduce la Turchia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Τουρκία in greco?

"la Turchia" in greco
η Τουρκία
i tourkía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android