η Γερμανία-la Germania

Come si dice "la Germania" in greco?

La traduzione di η Γερμανία in italiano è la Germania. Come si traduce la Germania in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Γερμανία in greco?

"la Germania" in greco
η Γερμανία
i germanía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία
  • η Σουηδία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android