η Γαλλία-la Francia

Come si dice "la Francia" in greco?

La traduzione di η Γαλλία in italiano è la Francia. Come si traduce la Francia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Γαλλία in greco?

"la Francia" in greco
η Γαλλία
i gallía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία
  • η Σουηδία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android