το Ηνωμένο Βασίλειο-il Regno Unito

Come si dice "il Regno Unito" in greco?

La traduzione di το Ηνωμένο Βασίλειο in italiano è il Regno Unito. Come si traduce il Regno Unito in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Ηνωμένο Βασίλειο in greco?

"il Regno Unito" in greco
το Ηνωμένο Βασίλειο
to inoméno vasíleio
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία
  • η Σουηδία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android