η Ιταλία-l'Italia

Come si dice "l'Italia" in greco?

La traduzione di η Ιταλία in italiano è l'Italia. Come si traduce l'Italia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Ιταλία in greco?

"l'Italia" in greco
η Ιταλία
i italía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία
  • η Σουηδία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android