η Ιαπωνία-il Giappone

Come si dice "il Giappone" in greco?

La traduzione di η Ιαπωνία in italiano è il Giappone. Come si traduce il Giappone in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Ιαπωνία in greco?

"il Giappone" in greco
η Ιαπωνία
i iaponía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία
  • η Σουηδία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android