η Πορτογαλία-il Portogallo

Come si dice "il Portogallo" in greco?

La traduzione di η Πορτογαλία in italiano è il Portogallo. Come si traduce il Portogallo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Πορτογαλία in greco?

"il Portogallo" in greco
η Πορτογαλία
i portogalía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Σουηδία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android