η Κίνα-Cina

Come si dice "Cina" in greco?

La traduzione di η Κίνα in italiano è Cina. Come si traduce Cina in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Κίνα in greco?

"Cina" in greco
η Κίνα
i kína
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android