η Ινδία-l'India

Come si dice "l'India" in greco?

La traduzione di η Ινδία in italiano è l'India. Qual è l'articolo determinativo di Ινδία in greco?

La traduzione
η Ινδία
i indía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android