η Φινλανδία-la Finlandia

Come si dice "la Finlandia" in greco?

La traduzione di η Φινλανδία in italiano è la Finlandia. Come si traduce la Finlandia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Φινλανδία in greco?

"la Finlandia" in greco
η Φινλανδία
i finlandía
  • οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
  • η Ρωσία
  • η Ιαπωνία
  • η Γερμανία
  • το Ηνωμένο Βασίλειο
  • η Γαλλία
  • η Ιταλία
  • η Ισπανία
  • η Ολλανδία
  • η Πορτογαλία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android