το παραμύθι-fairy tale

How to say "fairy tale" in Greek?

What is the Greek word for fairy tale? Learn the Greek translation for "fairy tale" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το παραμύθι mean? Meaning of το παραμύθι is fairy tale in English. What is the article of παραμύθι?

Greek Translation for "fairy tale"
το παραμύθι
to paramýthi
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App