το επίθετο-adjective

How to say "adjective" in Greek?

What is the Greek word for adjective? Learn the Greek translation for "adjective" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το επίθετο mean? Meaning of το επίθετο is adjective in English. What is the article of επίθετο?

Greek Translation for "adjective"
το επίθετο
to epítheto
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App