τα αποσιωπητικά-ellipsis

How to say "ellipsis" in Greek?

What is the Greek word for ellipsis? Learn the Greek translation for "ellipsis" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does τα αποσιωπητικά mean? Meaning of τα αποσιωπητικά is ellipsis in English. What is the article of αποσιωπητικά?

Greek Translation for "ellipsis"
τα αποσιωπητικά
ta aposiopitiká
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App