η μετάφραση-translation

How to say "translation" in Greek?

What is the Greek word for translation? Learn the Greek translation for "translation" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η μετάφραση mean? Meaning of η μετάφραση is translation in English. What is the article of μετάφραση?

Greek Translation for "translation"
η μετάφραση
i metáfrasi
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • το συνώνυμο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App