ο πληθυντικός-plural

How to say "plural" in Greek?

What is the Greek word for plural? Learn the Greek translation for "plural" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο πληθυντικός mean? Meaning of ο πληθυντικός is plural in English. What is the article of πληθυντικός?

Greek Translation for "plural"
ο πληθυντικός
o plithyntikós
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App