τα εισαγωγικά-quotation mark

How to say "quotation mark" in Greek?

What is the Greek word for quotation mark? Learn the Greek translation for "quotation mark" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does τα εισαγωγικά mean? Meaning of τα εισαγωγικά is quotation mark in English. What is the article of εισαγωγικά?

Greek Translation for "quotation mark"
τα εισαγωγικά
ta eisagogiká
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App