το γνωμικό-proverb

How to say "proverb" in Greek?

What is the Greek word for proverb? Learn the Greek translation for "proverb" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το γνωμικό mean? Meaning of το γνωμικό is proverb in English. What is the article of γνωμικό?

Greek Translation for "proverb"
το γνωμικό
to gnomikó
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App