το εξώφυλλο-front page

How to say "front page" in Greek?

What is the Greek word for front page? Learn the Greek translation for "front page" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το εξώφυλλο mean? Meaning of το εξώφυλλο is front page in English. What is the article of εξώφυλλο?

Greek Translation for "front page"
το εξώφυλλο
to exófyllo
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App