ο υπολογιστής-computer

How to say "computer" in Greek?

What is the Greek word for computer? Learn the Greek translation for "computer" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο υπολογιστής mean? Meaning of ο υπολογιστής is computer in English. What is the article of υπολογιστής?

Greek Translation for "computer"
ο υπολογιστής
o ypologistís
 • το σχολείο
 • η σχολική αίθουσα
 • ο μαυροπίνακας
 • το βιβλίο
 • το μολύβι
 • το χαρτί
 • η γόμα
 • το ψαλίδι
 • η ξύστρα
 • η εξέταση
 • το δίκτυο
 • η βιντεοταινία
 • η ιστοσελίδα
 • η μηχανή αναζήτησης
 • το διαδίκτυο
 • το τηλέφωνο
 • η τεχνολογία
 • η κάμερα
 • το κινητό τηλέφωνο
 • η εφαρμογή

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App