ο υπολογιστής-computer

How to say "computer" in Greek?

Meaning of ο υπολογιστής is computer in English. What is the article of υπολογιστής?

Greek Translation
ο υπολογιστής
o ypologistís
 • το σχολείο
 • η σχολική αίθουσα
 • ο μαυροπίνακας
 • το βιβλίο
 • το μολύβι
 • το χαρτί
 • η γόμα
 • το ψαλίδι
 • η ξύστρα
 • η εξέταση
 • το κινητό τηλέφωνο
 • το διαδίκτυο
 • η ιστοσελίδα
 • το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • ο φορητός υπολογιστής
 • η οθόνη
 • το πληκτρολόγιο
 • το μικρόφωνο
 • τα ακουστικά
 • η κάμερα

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App