το κινητό τηλέφωνο-mobile phone

How to say "mobile phone" in Greek?

What is the Greek word for mobile phone? Learn the Greek translation for "mobile phone" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το κινητό τηλέφωνο mean? Meaning of το κινητό τηλέφωνο is mobile phone in English. What is the article of κινητό τηλέφωνο?

Greek Translation for "mobile phone"
το κινητό τηλέφωνο
to kinitó tiléfono
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • η εφαρμογή

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App