το πληκτρολόγιο-keyboard

How to say "keyboard" in Greek?

What is the Greek word for keyboard? Learn the Greek translation for "keyboard" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το πληκτρολόγιο mean? Meaning of το πληκτρολόγιο is keyboard in English. What is the article of πληκτρολόγιο?

Greek Translation for "keyboard"
το πληκτρολόγιο
to pliktrológio
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App