ο μαυροπίνακας-blackboard

How to say "blackboard" in Greek?

What is the Greek word for blackboard? Learn the Greek translation for "blackboard" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο μαυροπίνακας mean? Meaning of ο μαυροπίνακας is blackboard in English. What is the article of μαυροπίνακας?

Greek Translation for "blackboard"
ο μαυροπίνακας
o mavropínakas
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App