η σχολική αίθουσα-classroom

How to say "classroom" in Greek?

What is the Greek word for classroom? Learn the Greek translation for "classroom" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η σχολική αίθουσα mean? Meaning of η σχολική αίθουσα is classroom in English. What is the article of σχολική αίθουσα?

Greek Translation for "classroom"
η σχολική αίθουσα
i scholikí aíthousa
  • το σχολείο
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App