το μολύβι-pencil

How to say "pencil" in Greek?

Meaning of το μολύβι is pencil in English. What is the article of μολύβι?

Greek Translation
το μολύβι
to molývi
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση
  • το λεξικό

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App