το χαρτί-paper

How to say "paper" in Greek?

Meaning of το χαρτί is paper in English. What is the article of χαρτί?

Greek Translation
το χαρτί
to chartí
 • ο χρυσός
 • το ασήμι
 • ο σίδηρος
 • πλαστικό
 • το μέταλλο
 • το ατσάλι
 • το δέρμα
 • το κάρβουνο
 • το υλικό
 • το βαμβάκι
 • το σχολείο
 • η σχολική αίθουσα
 • ο μαυροπίνακας
 • το βιβλίο
 • το μολύβι
 • η γόμα
 • το ψαλίδι
 • η ξύστρα
 • η εξέταση
 • το λεξικό

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App