ο σίδηρος-iron

How to say "iron" in Greek?

Meaning of ο σίδηρος is iron in English. What is the article of σίδηρος?

Greek Translation
ο σίδηρος
o sídiros
  • ο χρυσός
  • το ασήμι
  • πλαστικό
  • το μέταλλο
  • το ατσάλι
  • το δέρμα
  • το κάρβουνο
  • το υλικό
  • το βαμβάκι
  • το αλουμίνιο

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App