ο γραφικός χαρακτήρας-handwriting

How to say "handwriting" in Greek?

What is the Greek word for handwriting? Learn the Greek translation for "handwriting" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο γραφικός χαρακτήρας mean? Meaning of ο γραφικός χαρακτήρας is handwriting in English. What is the article of γραφικός χαρακτήρας?

Greek Translation for "handwriting"
ο γραφικός χαρακτήρας
o grafikós charaktíras
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App