ο γλωσσοδέτης-tongue twister

How to say "tongue twister" in Greek?

What is the Greek word for tongue twister? Learn the Greek translation for "tongue twister" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο γλωσσοδέτης mean? Meaning of ο γλωσσοδέτης is tongue twister in English. What is the article of γλωσσοδέτης?

Greek Translation for "tongue twister"
ο γλωσσοδέτης
o glossodétis
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App