η ομοιοκαταληξία-verse

How to say "verse" in Greek?

What is the Greek word for verse? Learn the Greek translation for "verse" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η ομοιοκαταληξία mean? Meaning of η ομοιοκαταληξία is verse in English. What is the article of ομοιοκαταληξία?

Greek Translation for "verse"
η ομοιοκαταληξία
i omoiokatalixía
  • η πρόταση
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • η παύλα
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App