η πρωτεΐνη-la proteina

Come si dice "la proteina" in greco?

La traduzione di η πρωτεΐνη in italiano è la proteina. Come si traduce la proteina in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di πρωτεΐνη in greco?

"la proteina" in greco
η πρωτεΐνη
i proteḯni
  • το κύτταρο
  • η γενετική
  • το γονίδιο
  • ο ιστός
  • το απολίθωμα
  • ο οικότοπος
  • η ταξινόμηση
  • η μετάλλαξη
  • το μόριο
  • η επιστήμη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android