η γενετική-la genetica

Come si dice "la genetica" in greco?

La traduzione di η γενετική in italiano è la genetica. Come si traduce la genetica in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di γενετική in greco?

"la genetica" in greco
η γενετική
i genetikí
  • η επιστήμη
  • η χημεία
  • η φυσική
  • η βιολογία
  • το εργαστήριο
  • ο επιστήμονας
  • το τηλεσκόπιο
  • το κύτταρο
  • η βαρύτητα
  • το γονίδιο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android