η βαρύτητα-la gravità

Come si dice "la gravità" in greco?

La traduzione di η βαρύτητα in italiano è la gravità. Qual è l'articolo determinativo di βαρύτητα in greco?

La traduzione
η βαρύτητα
i varýtita
  • η επιστήμη
  • η χημεία
  • η φυσική
  • η βιολογία
  • το εργαστήριο
  • ο επιστήμονας
  • το τηλεσκόπιο
  • το κύτταρο
  • η γενετική
  • το γονίδιο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android