η επιστήμη-la scienza

Come si dice "la scienza" in greco?

La traduzione di η επιστήμη in italiano è la scienza. Come si traduce la scienza in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di επιστήμη in greco?

"la scienza" in greco
η επιστήμη
i epistími
  • η χημεία
  • η φυσική
  • η βιολογία
  • το εργαστήριο
  • ο επιστήμονας
  • το τηλεσκόπιο
  • το κύτταρο
  • η βαρύτητα
  • η γενετική
  • το γονίδιο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android