το κύτταρο-la cellula

Come si dice "la cellula" in greco?

La traduzione di το κύτταρο in italiano è la cellula. Come si traduce la cellula in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κύτταρο in greco?

"la cellula" in greco
το κύτταρο
to kýttaro
  • η γενετική
  • το γονίδιο
  • ο ιστός
  • η πρωτεΐνη
  • το απολίθωμα
  • ο οικότοπος
  • η ταξινόμηση
  • η μετάλλαξη
  • το μόριο
  • η επιστήμη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android