η χημεία-la chimica

Come si dice "la chimica" in greco?

La traduzione di η χημεία in italiano è la chimica. Qual è l'articolo determinativo di χημεία in greco?

La traduzione
η χημεία
i chimeía
  • η επιστήμη
  • η φυσική
  • η βιολογία
  • το εργαστήριο
  • ο επιστήμονας
  • το τηλεσκόπιο
  • το κύτταρο
  • η βαρύτητα
  • η γενετική
  • το γονίδιο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android