η ανακάλυψη-la scoperta

Come si dice "la scoperta" in greco?

La traduzione di η ανακάλυψη in italiano è la scoperta. Come si traduce la scoperta in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ανακάλυψη in greco?

"la scoperta" in greco
η ανακάλυψη
i anakálypsi
  • το κύτταρο
  • η γενετική
  • το γονίδιο
  • ο ιστός
  • η πρωτεΐνη
  • το απολίθωμα
  • ο οικότοπος
  • η ταξινόμηση
  • η μετάλλαξη
  • το μόριο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android