η βιολογία-biology

How to say "biology" in Greek?

What is the Greek word for biology? Learn the Greek translation for "biology" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η βιολογία mean? Meaning of η βιολογία is biology in English. What is the article of βιολογία?

Greek Translation for "biology"
η βιολογία
i viología
 • το σχολείο
 • η σχολική αίθουσα
 • ο μαυροπίνακας
 • το βιβλίο
 • το μολύβι
 • το χαρτί
 • η γόμα
 • το ψαλίδι
 • η ξύστρα
 • η εξέταση
 • το κύτταρο
 • η γενετική
 • το γονίδιο
 • ο ιστός
 • η πρωτεΐνη
 • το απολίθωμα
 • ο οικότοπος
 • η ταξινόμηση
 • η μετάλλαξη
 • το μόριο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App