το κύτταρο-cell

How to say "cell" in Greek?

Meaning of το κύτταρο is cell in English. What is the article of κύτταρο?

Greek Translation
το κύτταρο
to kýttaro
  • η επιστήμη
  • η χημεία
  • η φυσική
  • η βιολογία
  • το εργαστήριο
  • ο επιστήμονας
  • το τηλεσκόπιο
  • η βαρύτητα
  • η γενετική
  • το γονίδιο

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App