το λέιζερ-il laser

Come si dice "il laser" in greco?

La traduzione di το λέιζερ in italiano è il laser. Come si traduce il laser in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di λέιζερ in greco?

"il laser" in greco
το λέιζερ
to léizer
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android